FICHIER GUITAR PRO v4.00÷┐ Kiedy UmieramHunterMedeiSHunterHunterYogurt mind_killer@o2,pl ........76Cholernie ciŕ┐ko cokolwiek us│yszeŠ w tym utworze...:]w""                           ŚCGuitar 1 clean?:61,'     Guitar 2 clean?:61,' Guitar 3 Distortion ?:61,' Guitar 4 Distortion?:61,' Bass*% (   Drums W @   @   @■@■@■@@■    '&Kiedy rodzisz siŕ gˇry ton╣ we krwi...    @■@■    F 9 $ $& * $ $( * ( *@   @   @   @   @■@■    & * $ $ *( * ( *(   (   @■@■(  "& * $ $& * $ $( * ( *@   @   @   @   @■@■@ & * $ $ *( * ( *       @■@■@& * $ $& * $ $( * ( *@   @   @   @   @■@■@& * $ $ *( * ( *(  (  @■@■@& . $ $& . $ $( . ( .@■@■Plec╣c trzy po trzy.....              @& . $ $& 1 $ $& 1 $ $( 9 ( $ $& 1 $ $@■@■■ ■ @& . $ $ .( . ( .@■@■              @& 9 $ $& 1 $ $& 1 $ $( 9 ( $ $& 1 $ $@■@■■ ■ @& . $ $ .( . ( .@■@■              @& 9 $ $& 1 $ $& 1 $ $( 9 ( $ $& 1 $ $@■@■ "" @ "" @@& . $ $ .( . (@@   @    #"Kat oszala│ brodz╣c we krwi.......@   @   @■@■@@■       @■@■@F 9 $ $& * $ $( * ( *@   @   @   @   @■@■@& * $ $ *( * ( *(   (   @■@■@& * $ $& * $ $( * ( *@   @   @   @   @■@■@& * $ $ *( * ( *       @■@■@& * $ $& * $ $( * ( *@   @   @   @   @■@■@& * $ $ *( * ( *(  (  @■@■@& . $ $& . $ $( . ( .@■@■              @& . $ $& 1 $ $& 1 $ $( 9 ( $ $& 1 $ $@■@■■ ■ @& . $ $ .( . ( .@■@■              @& 9 $ $& 1 $ $& 1 $ $( 9 ( $ $& 1 $ $@■@■■ ■ @& . $ $ .( . ( .@■@■              @& 9 $ $& 1 $ $& 1 $ $( 9 ( $ $& 1 $ $@■@■                @ ) $ $ ) $ $ ) $ $ ) $ $ ) $ $ ) $ $ ) $ $ ) $ $@■@■Umieram gdy widze jak....(((  @   """Umieram gdy widze jak....(((  @   """@& 1 $ $@ 3@( 3 (@ 3& 1 $ $@■@■(((  @   """   (((  @   """   @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@     (@     @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@    (@    @ & 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3 . .@■@■Umieram gdy czuje ┐e .....(((  @   """Umieram gdy czuje ┐e .....(((  @   """@& 1 $ $@ 3@( 3 (@ 3& 1 $ $@■@■(((  @   """   (((  @   """   @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@     (@     @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@    (@    @ & 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3 . .@■@■Umieram bo wiem....(((  @   """Umieram bo wiem....(((  @   """@& 1 $ $@ 3@( 3 (@ 3& 1 $ $@■@■(((  @   """   (((  @   """   @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@     (@     @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@    (@    @ & 9 $ $ $ $ $ + + / / + + ) (@■@■Umieram gdy widze jak....(((  @   """Umieram gdy widze jak....(((  @   """@& 1 $ $@ 3@( 3 (@ 3& 1 $ $@■@■(((  @     (((  @     @& 9 $ $@@&"1"$"$@@   @   @   @   @■@■@@     @■@■@■@F 9 $ $& * $ $( * ( *   @■@■@■@& * $ $ *( * ( *   (@@■@■@■@& * $ $& * $ $( * ( *@p  @ @ @ @   ( D■"!Nie moge sie ws│uchaŠ w podk│ad..@■@■@& * $ $ *( * ( * @ (  @ ( @ @■@■@■@& * $ $& * $ $( * ( * 0( 0  @0  0  @■@■@■@& * $ $ *( * ( * "!Chcia│eť daŠ swego Boga innym....@   @   @   @   @■@■@F 9 $ $& * $ $( * ( *       @■@■@& * $ $ *( * ( *@   @   @   @   @■@■@& * $ $& * $ $( * ( *(   (   @■@■@& * $ $ *( * ( *@   @   @   @   @■@■@& * $ $& * $ $( * ( *       @■@■@& * $ $ *( * ( *@   @   @   @   @■@■@& . $ $& . $ $( . ( .(  (  @■@■@& . $ $& . $ $( . ( .@■@■              @& . $ $& 1 $ $& 1 $ $( 9 ( $ $& 1 $ $@■@■■ ■ @& . $ $ .( . ( .@■@■              @& 9 $ $& 1 $ $& 1 $ $( 9 ( $ $& 1 $ $@■@■■ ■ @& . $ $ .( . ( .@■@■              @& 9 $ $& 1 $ $& 1 $ $( 9 ( $ $& 1 $ $@■@■                @ ) $ $ ) $ $ ) $ $ ) $ $ ) $ $ ) $ $ ) $ $ ) $ $@■@■Umieram gdy widze jak....(((  @   """Umieram gdy widze jak....(((  @   """@& 1 $ $@ 3@( 3 (@ 3& 1 $ $@■@■(((  @   """   (((  @   """   @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@     (@     @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@    (@    @ & 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3 . .@■@■Umieram gdy czuje ┐e .....(((  @   """Umieram gdy czuje ┐e .....(((  @   """@& 1 $ $@ 3@( 3 (@ 3& 1 $ $@■@■(((  @   """   (((  @   """   @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@     (@     @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@    (@    @ & 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3 . .@■@■Umieram bo wiem....(((  @   """Umieram bo wiem....(((  @   """@& 1 $ $@ 3@( 3 (@ 3& 1 $ $@■@■(((  @   """   (((  @   """   @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@     (@     @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@    (@    @ & 9 $ $ $ $ $ + + / / + + ) (@■@■Umieram gdy widze jak....(((  @   """Umieram gdy widze jak....(((  @   """@& 1 $ $@ 3@( 3 (@ 3& 1 $ $@■@■(((  @     (((  @     @& 9 $ $@@&"1"$"$@@■@■$#Fanatyzm jest przekle˝stwem narodˇw  @  @$#Fanatyzm jest przekle˝stwem narodˇw  @  @@ ) $ $ ) $ $@ ) $ $ ) $ $@@■@■ Kult jednostki....... @  @ Kult jednostki....... @  @@ ) $ $ ) $ $@ ) $ $ ) $ $@@■@■  @  @  @  @@ ) $ $ ) $ $@ ) $ $ ) $ $ 3@■@■  @  @  @  @@ ) $ $ ) $ $ 3 ) $ $ ) $ $ 3@■@■  @  @  @  @@ ) $ $ ) $ $F 1 $ $ 2 2 0 0 / /N 1 $ - $ - + +@■@■  @  @  @  @@ ( + + ( + + + ( + + + ( ( ( (AA@■@■Solo ""    @ Solo ""    @ @ F 1 $ $F"1"$"$@F 3 $ $ $ $ $ $@@ 3@ $ $@■@■   @   @      @   @   @ N 3 ( $ $ $ $@@ 3 $ $ $ $F 3 $ $@@@ 3 $ $ $ $ $ $@■@■ ""    @  ""    @ @ F 1 $ $F"1"$"$@F 3 $ $ $ $ $ $@@ 3@ $ $@■@■   @   @      @   @   @ N 3 ( $ $ $ $@@ 3 $ $ $ $F 3 $ $@@@ 3 $ $ $ $ $ $@■@■ ""    @  ""    @ @ F 1 $ $F"1"$"$@F 3 $ $ $ $ $ $@@ 3@ $ $@■@■   @   @      @   @   @ N 3 ( $ $ $ $@@ 3 $ $ $ $F 3 $ $@@@ 3 $ $ $ $ $ $@■@■ ""    @  ""    @ @ F 1 $ $F"1"$"$@F 3 $ $ $ $ $ $@@ 3@ $ $@■@■   @   @      @   @   @ N 3 ( $ $ $ $@@ 3 $ $ $ $F 3 $ $@@@ 3 $ $ $ $ $ $@ @ @ @ @ P . (@■@■              @ & 1 $ $& 1 $ $ ( ( ( (& 1 $ $ + + + ( ( (@■@■■ ■ @& . $ $ .( . ( .@■@■              @ & 1 $ $& 1 $ $ ( ( ( (& 1 $ $ + + + ( ( (@■@■■ ■ @& . $ $ .( . ( .@■@■              @ & 1 $ $& 1 $ $ ( ( ( (& 1 $ $ + + + ( ( (@■@■■ ■ @& . $ $ .( . ( .@■@■              @& 9 $ $& 1 $ $& 1 $ $( 9 ( $ $& 1 $ $@■@■                @ 0 0 0 0 0 / / / / / - - - -@■@■Umieram gdy widze jak....(((  @   """Umieram gdy widze jak....(((  @   """@& 1 $ $@ 3@( 3 (@ 3& 1 $ $@■@■(((  @   """   (((  @   """   @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@     (@     @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@    (@    @ & 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3 . .@■@■Umieram gdy czuje ┐e .....(((  @   """Umieram gdy czuje ┐e .....(((  @   """@& 1 $ $@ 3@( 3 (@ 3& 1 $ $@■@■(((  @   """   (((  @   """   @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@     (@     @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@    (@    @ & 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3 . .@■@■Umieram bo wiem....(((  @   """Umieram bo wiem....(((  @   """@& 1 $ $@ 3@( 3 (@ 3& 1 $ $@■@■(((  @   """   (((  @   """   @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@     (@     @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@    (@    @ & 9 $ $ $ $ $ + + / / + + ) (@■@■Umieram gdy widze jak....(((  @   """Umieram gdy widze jak....(((  @   """@& 1 $ $@ 3@( 3 (@ 3& 1 $ $@■@■(((  @     (((  @     @ $ $ $ 0 0 0 / / / - - -@@■@■■  ■  @■& 1 $ $@■@■■  ■  @■& 1 $ $@■@■@■@■@@■@              @   @■@■@■@           & 1 $ $ * * * * * * * * * * *    @■@■@■@ * * * * * * * * * * * *@   @   @■@■@■@ * * * * * * * * * * * *(   @■@■@■@ * * * * * * * * * * * *@   @   @■@■@■@ * * * * * * * * * * * *    @■@■@■@ * * * * * * * * * * * *@   @   @■@■@■@ * * * * * * * * * * * *(  @■@■@■@ * * * * * * * * * * * *@■@■@■@■@@@■@■@■@■@@@■@■              @ & 1 $ $& 1 $ $ ( ( ( (& 1 $ $ + + + ( ( (@■@■■ ■ @& . $ $ .( . ( .@■@■              @ & 1 $ $& 1 $ $ ( ( ( (& 1 $ $ + + + ( ( (@■@■■ ■ @& . $ $ .( . ( .@■@■              @ & 1 $ $& 1 $ $ ( ( ( (& 1 $ $ + + + ( ( (@■@■■ ■ @& . $ $ .( . ( .@■@■              @ & 1 $ $& 1 $ $ ( ( ( (& 1 $ $ + + + ( ( (@■@■                @ 0 0 0 0 0 / / / / / - - - -@■@■Umieram gdy widze jak....(((  @   """Umieram gdy widze jak....(((  @   """@& 1 $ $@ 3@( 3 (@ 3& 1 $ $@■@■(((  @   """   (((  @   """   @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@     (@     @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@    (@    @ & 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3 . .@■@■Umieram gdy czuje ┐e .....(((  @   """Umieram gdy czuje ┐e .....(((  @   """@& 1 $ $@ 3@( 3 (@ 3& 1 $ $@■@■(((  @   """   (((  @   """   @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@     (@     @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@    (@    @ & 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3 . .@■@■Umieram bo wiem....(((  @   """Umieram bo wiem....(((  @   """@& 1 $ $@ 3@( 3 (@ 3& 1 $ $@■@■(((  @   """   (((  @   """   @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@     (@     @& 9 $ $@ 3@( 3 (& 1 $ $ 3& 1 $ $@■@■(@    (@    @ & 9 $ $ $ $ $ + + / / + + ) (@■@■Umieram gdy widze jak....(((  @   """Umieram gdy widze jak....(((  @   """@& 1 $ $@ 3@( 3 (@ 3& 1 $ $@■@■(((  @     (((  @     @ $ $ $ 0 0 0 / / / - - -@@■@■■  ■  @■F 1 $ $@■@■@■@■@■@ ;