Myslovitz Tabs

Myszy I Ludzie

1 versions

TAB

            Myszy I Ludzie Chords by Myslovitz

  Myszy i ludzie - Myslovitz (the best polish rockband)

F
F
e |-x-|---|---|---|---|
B |-x-|---|---|---|---|
G |---|-x-|---|---|---|
D |---|---|-x-|---|---|
A |---|---|-x-|---|---|
E |-x-|---|---|---|---|
C
C
e |---|---|-x-|---|---|
B |-x-|---|---|---|---|
G |---|---|---|---|---|
D |---|-x-|---|---|---|
A |---|---|-x-|---|---|
E |---|---|---|---|---|
a
a
e |---|---|---|---|---|
B |---|-x-|---|---|---|
G |---|-x-|---|---|---|
D |---|-x-|---|---|---|
A |---|---|---|---|---|
E |---|---|---|---|---|
G
G
e |---|---|-x-|---|---|
B |---|---|---|---|---|
G |---|---|---|---|---|
D |---|---|---|---|---|
A |---|-x-|---|---|---|
E |---|---|-x-|---|---|
To znów ja, chcia³em byæ chwilê sam Mówi± mi w rozmowach, ¿e to g³upie jest W ka¿d± noc, w ka¿dy dzieñ Wielki ból i przera¿enie W ka¿d± noc, w ka¿dy dzieñ, wielki ból To znów ja, wch³oniêty wstyd gdzie¶ schowa³ siê Ka¿dy wiersz pe³en jest g³upich zdañ W ka¿d± noc, w ka¿dy dzieñ Wielki ból i przera¿enie W ka¿d± noc, w ka¿dy dzieñ Wielki ból i przera¿enie Dzika noc, dziki dzieñ Wielki strach i przera¿enie Mówi± ¼le, mówi± z³y, mówi± wariat F
F
e |-x-|---|---|---|---|
B |-x-|---|---|---|---|
G |---|-x-|---|---|---|
D |---|---|-x-|---|---|
A |---|---|-x-|---|---|
E |-x-|---|---|---|---|
x3 F
F
e |-x-|---|---|---|---|
B |-x-|---|---|---|---|
G |---|-x-|---|---|---|
D |---|---|-x-|---|---|
A |---|---|-x-|---|---|
E |-x-|---|---|---|---|
C
C
e |---|---|-x-|---|---|
B |-x-|---|---|---|---|
G |---|---|---|---|---|
D |---|-x-|---|---|---|
A |---|---|-x-|---|---|
E |---|---|---|---|---|
a
a
e |---|---|---|---|---|
B |---|-x-|---|---|---|
G |---|-x-|---|---|---|
D |---|-x-|---|---|---|
A |---|---|---|---|---|
E |---|---|---|---|---|
Mia³em kiedy¶ plan zostawiæ wszystkich was G
G
e |---|---|-x-|---|---|
B |---|---|---|---|---|
G |---|---|---|---|---|
D |---|---|---|---|---|
A |---|-x-|---|---|---|
E |---|---|-x-|---|---|
Odmieniæ dziwny los, zbudowaæ sobie raj Zaczepiæ my¶li gdzie¶, gdzie nie dochodzi ¶miech Gdzie ¿aden ¶lepy szpieg nie rozszyfruje mnie Mia³em kiedy¶ plan oszukaæ w³asny strach Bez okien kupiæ dom, pod drzwi podstawiæ stó³ Lecz zrozumia³em, ¿e kiedy ¶ciemnia siê To z was wychodzi z³o Po¿era wszystkich, nie ja, nie ja W ka¿dym z was jest wariat, w ka¿dym z was

Added On December 5th, 2013

SHARE

Comments

blog comments powered by Disqus

ADVERTISEMENT