Gary Granada Tabs

Diyos Nd Pagibig

1 versions

TAB

      DIYOS NG PAG-IBIG

E(C)     B(G)   A(F)     E(C)   A(F) E(C)       B(G)
DIYOS NG PAG-IBIG, DIYOS NG KALINGA, DIYOS NG PAGMAMAHAL
C#m(Am) B(G)  A(F) E(C)  A(F)  B(G)  E(C) 
SA MGA BISIG MO'Y NAHALINA, PUSONG NAPAPAGAL

E(C)  B(G) A(F)  E(C)  A(F)  E(C)   B(G)
ANG KATUBUSAN SULIT LUBUSAN MONG GINANAP SA KRUS
C#m(Am) B(G) A(F)  E(C) A(F)  B(G) E(C)
SA MGA NANANAMPALATAYA SA NGALAN MO, JESUS

E(C) B(G)  A(F)  E(C) A(F)  E(C) B(G)
PAGPAPATAWAD AT KALIGTASAN KUSA MONG NI---LOOB
C#m(Am) B(G)A(F)  E(C)  A(F)  B(G)  E(C)
AT IGINAWAD SA NAGNANASANG SA IYO AY SUMUNOD

E(C)  B(G)  A(F)   E(C)  A(F) E(C)   B(G)
YAMANG IKA'Y MULI NGANG NABUHAY AT NAGHAHARI NA
C#m(Am)B(G) A(F)  E(C) A(F) B(G)  E(C)
NATATAMASA NAMIN ANG BUHAY NA KASIYA-SIYA

E(C)   B(G)   A(F)   E(C)  A(F)  E(C) B(G)
IYO ANG LUWALHATI'T KAPANGYARIHAN, PURI AT PARANGAL
C#m(Am) B(G)   A(F)  E(C)   A(F)  B(G)   E(C)
DIYOS NG PAG-IBIG, DIYOS NG KALINGA, DIYOS NG PAGMAMAHAL  

Added On December 16th, 2013

SHARE

Comments

blog comments powered by Disqus

ADVERTISEMENT